O NAMA

Prvi prednik "Dalme" datira još od 1945. godine, OBNAPROD (Odjel trgovine Oblasnog NOO-a) koji ubrzo prerasta u poduzeće GLAVNAPROD (Oblasno nabavno prodajno poduzeće) za Dalmaciju. Već 1946. osnovani su "Splinap", "Stoteks" i "Opće trgovačko poduzeće" prednici "Dalmakomerca" a 1947. godine formira se "Nakup", prednik "Agrodalmacije". "Dalmakomerc", okupljao je one koji su se bavili prometom prehrambenih namirnica i predmetima za kućne potrebe, i "Agrodalmacija", one koji su se bavili voćem i povrćem, stvorit će "Dalmu" kojoj će se priključiti i "Dalmacijatekstil".

"Dalma" je nastavila s integracijama i u njoj su se okupila 53 poduzeća, zadruge i trgovačke radnje iz Dalmacije.

Dalma je poslovala u pet sektora: prehrana, voće i povrće, industrijska roba, tekstil i vanjska trgovina. Već 1968. godine imala je tristo prodajnih mjesta, od kioska do manjih robnih kuća i odjevnih domova, u četrnaest tadašnjih gradova i općina.

Godine 1969. donesena je odluka o širenju na turističke usluge i ugostiteljstvo jer su se dva hotelska poduzeća, "Omiš" i "Helios" iz Staroga Grada na Hvaru, odlučila pripojiti "Dalmi". U sastav splitske trgovačke kuće ušli su Mliječni restoran u centru Omiša, Radmanove mlinice, hotel "Brzet" i Plaža Ruskamen te hoteli "Helios" i "Adriatic", depandansa Stari Grad, restoran "Tri plame", kavana "Jadran" i kamp Jurjevac na Hvaru.

Na dan 1. srpnja 1969. integrirali su se "Dalma" i "Koteks", s ciljem povećanja deviznog prometa, u tvrtku Dalma-Koteks export-import Split. Već 1970. godine formirana je Interna banka.

Bila je jedna od najvećih trgovačkih organizacija u Jugoslaviji. Tvrtka je raspolagala najvećim rashladnim objektom u Dalmaciji (hladnjača kapaciteta 4000 tona), brojnim skladištima, izgradili su hotel A kategorije u Starom Gradu na Hvaru, veliku robnu kuću na sedam etaža u Splitu.

"Dalma export import" je novi naziv giganta koji 1973. godine novim ustrojem postaje Radna organizacija "Dalma" i uključuje 27 osnovnih organizacija udruženog rada.

Od početka osamdesetih trend je zatvaranja OUR-a i to potiče dezintegrativne procese. Od početka 1983. godine iz "Dalme" se izdvajaju "Vanjska trgovina" i "Helios" i to stvara ozbiljne probleme uz trend pada veleprodaje, ali s 4600 zaposlenih heterogeni splitski trgovački div u osamdesetima je i dalje glavni oslonac opskrbljivanja Dalmacije, osobito Srednje Dalmacije.

Ratne godine "Dalma" je dočekala, prema podacima iz revizije pretvorbe, s poslovno-skladišnim kompleksom u Kopilici, tri robne kuće, 102 prodavaonice, 24 uredska prostora, dvije pekare, 21 skladište robe i građevinskog materijala, radionicu, svinjogojsku farmu, mljekaru, tri hotela, turističko naselje, autokamp, izletište, dva restorana, caffe-bar, pivnicu, plažni objekt, turist-biro, četiri kioska, pet prostora bez namjene, vozni park sa stotinjak kamiona.

Društveno poduzeće "Dalma holding" osnovano je odlukom skupštine od 17. siječnja 1991. godine. Udruženo je osamnaest dioničkih društava u društvenom vlasništvu. Poduzeća udružena u Holding su: Dalma-Poslovne funkcije, Dalma-Veletrgovina, Dalma-Robna kuća Dobri, Dalma-Centri, Dalma-Mješovita roba, Dalma-Intex, Dalma-Transport, Dalma-Svilaja Vrlika, Dalma-Autoservis, Dalma-Saldun Trogir, Dalma-Zagreb, Dalma-Hoteli Omiš, Dalma-Vojan Omiš, Dalma-Vis, Dalma-Hvar, Dalma-Kaštela, Dalma-Primorje Biograd n/m i Dalma-Zadar. Sva dionička društva udružena u Holding osnivaju dva nova dionička društva i to: Dalma-Invest i Dalma-Vanjska trgovina i Dalma banku.

Time je u sastav Holdinga udruženo dvadeset dioničkih društava koji su prenijeli na Holding 51,0 posto dionica, pa Holding postaje većinski vlasnik nad poduzećima.

Sve do pretvorbe 1994. godine pod imenom "Dalma" poslovalo je 21 samostalno poduzeće, svako sa svojim kapitalom i imovinom. Skupština svih dvadeset poduzeća iz sustava donijela je odluku o pretvorbi i "Dalma holding", je pretvorena u dioničko društvo "Dalma".

Društvo je od 1993. do 2000. godine poslovalo s gubitkom, osim 1994. i 1997. godine. Obveze su iz godine u godinu povećavane. Od 21 dioničkog društva, koja su ostala upisana nakon pretvorbe, šest društava je uskladilo opće akte i temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima, 13 društava nije obavilo usklađenje i nad njima je pokrenut postupak likvidacije, nad dva društva je pokrenut stečajni postupak. Od 46 društava s ograničenom odgovornošću, četiri društva uskladila su opće akte i temeljni kapital, od čega je nad dva društva pokrenut stečajni postupak, 35 društava je likvidirano, a sedam društava je promijenilo vlasnika. Od ukupnog broja povezanih društava, 25 nije poslovalo i nije imalo otvorene žiro-račune.

Od 1994. godine kad se iz društvenog poduzeća pretvara u dioničko društvo ključna djelatnost se potpuno prekida. Zbog toga je tvrtka godinama prodavala imovinu da bi podmirivala dugove.

Kako Dalma d.d. nije mogla podmirivati nagomilane obveze iz prošlosti, pokušala je iskoristiti mogućnost koju je nudio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Dana 25.04.2013.god., otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad društvom Dalma d.d.

Budući ovakav Plan nije bilo moguće ostvariti, Trgovački sud u Splitu rješenjem broj Stpn-4/2014 od 03.04.2019.god., odbacio je prijedlog dužnika Dalma, dioničko društvo za turizam, ugostiteljstvo, promet i usluge, Split, Kopilica 5, od 07.01.2014. godine za sklapanje predstečajne nagodbe.

Trgovački sud u Splitu, Rješenjem poslovni broj:1. St-156/2012-21 otvorio je stečajni postupak nad dužnikom, trgovačkim društvom DALMA d.d. , OIB: 64479860853, Split, Kopilica 5. Za stečajnog upravitelja imenovana je Mira Hajdić iz Splita.Ovdje upišite svoj tekst.

Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti